Fundacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
wtorek, 07 kwietnia 2015 11:15

WYKAZ FUNDACJI DZIAŁAJĄCYCH W POWIECIE ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁALNOŚCI

1. Fundacja Czadzik

Data wpisu:  03.03.2015 r.
Nr KRS - 546588

Zakres działania  

- Działalność na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz porządku w  zakresie ochrony zdrowia, życia i ochrony przeciwpożarowej
- inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań i technologii w różnorodnych dziedzinach życia społecznego oraz ratownictwa i ochrony ludności
- wspieranie tworzenia i gromadzenia ogólnodostępnych danych geograficznych
- działalność na rzecz młodzieży, seniorów oraz niepełnosprawnych
- wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- działalność charytatywna
- walka z wykluczeniem społecznym
- upowszechnianie wiedzy w zakresie kartografii, informatyki oraz ochrony środowiska
- ochrona dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz promocja turystyki i krajoznawstwa