Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy PDF Drukuj Email

 

Powiat Choszczeński w okresie od 02 listopada 2016 r. do 30 września 2019 r. realizuje projekt pt. Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6.
Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów w Choszcznie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie.
Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów w Choszcznie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie poprzez podniesienie u 90 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 oraz 10 uczniów Specjalnym Ośrodku umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu:
1.    Zostanie zorganizowanych 100 staży/ praktyk u lokalnych pracodawców.
2.    Indywidualnym doradztwo edukacyjno-zawodowe zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu.
3.    Zostanie przeprowadzony kursu prawa jazdy kat. B dla 70 uczniów.
4.    Zostanie zorganizowany kurs spawacza w Zespole Szkół Nr 2 wraz z wyposażeniem pracowni.
5.    Zostaną wręczone stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów w Zespole Szkół Nr 2.
6.    Zostanie zorganizowane szkolenie - pracownik usług gastronomicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wraz z wyposażeniem pracowni.

Główne wskaźniki projektu to:
•    100 uczestników projektu ukończy staż/praktykę
•    zostanie zrealizowanych 3 486 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych
•    10 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uzyska pomoc stypendialną.

Wartość projektu to 865 978,75 zł.
Wartość dofinansowania projektu ze środków unijnych wynosi 736 081,94 zł, wkład własny Wnioskodawcy 29 723,95 zł.

Realizatorzy projektu:
http://zs2choszczno.pl/category/projekty/nowe-kwalifikacje-szansa-na-lokalnym-rynku-pracy/
http://osw.suliszewo.szkolnastrona.pl/