Petycje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
środa, 18 listopada 2015 13:40

Ustawa określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - Dz.U. 2014 poz. 1195 -pełna treść ustawy opublikowana na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP