Wiedza kluczem do sukcesu PDF Drukuj Email


Powiat Choszczeński w okresie od 08 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. realizuje projekt pt. "Wiedza kluczem do sukcesu" współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.5. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie oraz w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 228 uczniów (w tym 180 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie oraz 48 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie) poprzez rozwój kompetencji kluczowych, kreatywności i pracy zespołowej, uczestnictwie w indywidualnym doradztwie edukacyjno – zawodowym do 08.2019 r.
W ramach projektu:
1.  W ZS1 zostaną zorganizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia i oparte na metodzie eksperymentu z chemii, j. niemieckiego, j. angielskiego, fizyki, biologii i geografii.
2. W ZS2 zostaną zorganizowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, j. niemieckiego i j. angielskiego oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia i oparte na metodzie eksperymentu z geografii, a także warsztaty społeczno-prawne.
3.  Indywidualnym doradztwem edukacyjno-zawodowym zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu.
4. Wszyscy uczestnicy projektu mają zapewniony posiłek, a osoby spoza Choszczna odwóz po zajęciach.
5. W obu szkołach pracownie szkolne, w których będą realizowane zajęcia zostaną wyposażone w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
6. W obu szkołach pracownie szkolne, w których będą realizowane zajęcia zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.
7. Odbędą się wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Główne wskaźniki projektu to:
•    228 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

Wartość projektu to 1 534 627,04 zł.
Wartość dofinansowania projektu ze środków unijnych wynosi 1 304 432,98 zł, z budżetu państwa 75 465,42 zł, a wkład własny Wnioskodawcy 154 728,64 zł.

Realizatorzy projektu:
https://zschoszczno.edupage.org/blog15/?
http://zs2choszczno.pl/category/projekty/wiedza-kluczem-do-sukcesu/