Zawiadomienie o Komisjach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jakub Łoński   
poniedziałek, 11 grudnia 2017 13:52

 

 

Zawiadamiamy, że posiedzenia Komisji Rady Powiatu w Choszcznie odbędą się w następujących terminach:

 

 

 

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze. zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Edukacji i Zdrowia Rady Powiatu  w Choszcznie odbędzie się dnia 15.12.2017 r. o godz. 9.00 w  Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza organizacji pracy w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2. - informacja na temat wysokości płac pracowników administracji i obsługi.
4. Zaopiniowanie materiałów na XXII sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Edukacji i Zdrowia
/-/ Jolanta Owczarska

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 11.12.2017 r.


 

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 14.12.2017 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.


Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów na XXII sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
4. Ocena realizacji planu pracy komisji za rok 2017.
5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Porządku Publicznego
/-/ Andrzej Konopelski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu  11.12.2017 r.Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 15.12.2017 r. o godz. 13.30 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów na XXII sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
4. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/  Irena Sieńko

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 11.12.2017 r.Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze. zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 14.12.2017 r. o godz. 13.00 w  Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie informacji o sytuacji finansowej placówek oświatowych powiatu.
4. Rozpatrzenie informacji nt. stanu windykacji należności budżetowych powiatu wg jednostek organizacyjnych.
5. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018.
6. Zaopiniowanie pozostałych materiałów na XXII sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
7. Wnioski, zapytania, sprawy różne.


Przewodniczący komisji
/-/ Paweł Szuber

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 11.12.2017 r.