Stypendia prezesa RM PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
czwartek, 04 stycznia 2018 08:02

Czworo uczniów Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów: Alicja Polak z klasy II LO, Karolina Kamela z klasy IV Technikum Handlowego, Marta Król z klasy IV Technikum Ochrony Środowiska oraz Rafał Piórkowski z klasy IV Technikum Budowlanego. Wszyscy zostali nagrodzeni za bardzo dobre wyniki w nauce.
Stypendium prezesa RM to nagroda dla najlepszego ucznia w szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem, albo  uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.
M.G., Piotr Figas