Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
czwartek, 22 lutego 2018 14:18

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim w 2018 r.”

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), Zarząd Powiatu w Choszcznie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na realizację zadania pn. „Organizator sportu wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim w 2018 r.”, dokonano wyboru oferty złożonej przez Powiatowego Zrzeszenia LZS w Choszcznie. Łączna kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania wynosi 7 200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych).

- OGŁOSZENIE WYNIKU