NFOŚiGW
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
czwartek, 01 sierpnia 2013 13:21

TERMOMODERNIZACJA

W czerwcu 2013 roku Powiat Choszczeński zakończył realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności  publicznej w powiecie choszczeńskim”. Zakres prac obejmował m.in. docieplenie ścian wraz z wyprawą elewacyjną, docieplenie stropodachów, wymiany pokrycia dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach internatu ZS nr 1 w Choszcznie oraz szkoły i internatu SOSW w Suliszewie.
W ramach zadania dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji i pożyczki realizowano następujące budynki:

1. Internat Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie, przy ul. Chrobrego 27

Całkowita wartość projekt – 700.70,06 zł
Dotacja – 331.692,01 zł – NFOŚiGW  oraz   6.999.98 zł – PFRON
Wkład własny – 369.058,07 zł

przed                                                                                             po


 

2. Starostwo Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Nadbrzeżnej 2,

Całkowita wartość projektu – 593.365,67 zł
Dotacja – 168.952,17 zł – NNFOŚiGW
Wkład własny – 424.413,50 zł

przed                                                                                             po


 

3. Budynek dydaktyczny „stary” Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie,  przy ul. Chrobrego 31 A wraz z małą salą sportową

Całkowita wartość projektu – 1.084.901,49 zł
Dotacja – 8.670,97 zł – NFOŚiGW
Wkład własny – 635.260,06 zł , pożyczka – 440.970,46 – NFOŚiGW

przed                                                                                            po


 

4. Budynek dydaktyczny „nowy” Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie, przy ul. Chrobrego 31 A

Całkowita wartość projektu – 755.294,49 zł
Dotacja – 99.982,75 zł – NFOŚiGW
Wkład własny – 518.436,84 zł, pożyczka – 136.874,90 zł – NFOŚiGW


przed                                                                                            po


 

5. Hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie, przy ul. Chrobrego 31A

Całkowita wartość projektu – 946.041,69 zł
Dotacja – 76.960,47 zł – NFOŚiGW, 551.768,66 zł – WFOŚiGW
Wkład własny – 317.312,36 zł


przed                                                                                             po6. Budynek szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie, przy ul. Zwycięstwa 27


Całkowita wartość projektu – 400.968,29 zł
Dotacja – 99.018,75 zł – NFOŚiGW
Wkład własny – 158.826,32 zł


przed                                                                                            po


 

7. Budynek internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Suliszewie, przy ul. Zwycięstwa 27

Całkowita wartość projektu – 304.662,58 zł
Dotacja – 170.863,88 zł – NFOŚiGW
Wkład własny – 133.798,70 zł


przed                                                                                             po

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności  publicznej w powiecie choszczeńskim” wyniosła  4.785.984,27 zł, w tym dotacja z NFOŚiGW w kwocie 956.141,00 zł oraz pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 720.968,58 zł. 
INFORMACJA O TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM 2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
wtorek, 31 lipca 2012 12:25

altW czerwcu br. Powiat choszczeński otrzymał dofinansowanie  na zadania termomodernizacyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim”. Dofinansowanie pochodzi ze środków pozyskanych przez  Rzeczpospolitą Polską w ramach umowy międzynarodowej w sprawie sprzedaży jednostek przyznanej emisji AAU. Na powyższe zadania NFOŚiGW  w Warszawie przyznał dla Powiatu choszczeńskiego dotację i pożyczkę na realizacje przedsięwzięcia. W ramach programu zostały zakwalifikowane zadania termomodernizacyjne zrealizowane przez Powiat choszczeński w roku ubiegłym. Są to budynek internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie, przy ul. Chrobrego 27 oraz budynek główny Starostwa Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Nadbrzeżnej 2.
Program będzie realizowany do czerwca 2013, a jego zakres dotyczy budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie oraz budynków szkoły i internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Suliszewie.
W bieżącym roku zakres zadań obejmuje kompleks budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie, przy ul. Chrobrego 31A. W dniu 13 lipca została podpisana umowa na wykonanie termomodernizacji budynku dydaktycznego „starej” szkoły wraz z „małą” salą sportową z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Wabud” s.c Jarosław Bednarek, Jacek Pelc z siedzibą w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków 15a.
W dniu 23 lipca plac budowy został przekazany drugiemu wykonawcy Agata Pluta, Paweł Pluta z siedzibą w Dolicach, przy ul. Pyrzyckiej 4, które będzie realizował w ramach programu budynek dydaktyczny „nowej” szkoły.
Zakres prac do wykonania to m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, izolacja fundamentów, wymiana pokrycia dachowego.
Wykonawcy w/w zadań zostali wybrani w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
W bieżącym roku zaplanowano jeszcze termomodernizację budynku dużej sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie. Zakres prac obejmuje w szczególności zmniejszenie otworów okiennych, docieplenie budynku, izolację fundamentów, wymianę pokrycia dachowego, przebudowę kotłowni zasilającej budynek  hali sportowej oraz wymianę oświetlenia nad płytą boiska.  
W roku 2013 termomodernizacji zostaną poddane budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie, przy ul. Zwycięstwa 28.