Projekty realizowane PDF Drukuj Email

 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawia zestawienie środków finansowych jakie pozyskał w okresie 2016/2017

Projekty obecnie realizowane

Lp.

Nazwa programu

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

 

 

1.

Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia

 

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy

(ZS nr 2 i SOSzW
w Suliszewie)

 

 

2.11.2016 r. – 30.09.2019 r.

865 978,75 zł

kwota dofinansowania: 822 679,80 zł

wkład własny:

29 723,95 zł

wkład przedsiębiorców: 13 575,00 zł

2.

Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

 

Wiedza kluczem do sukcesu

(ZS nr 1 i ZS nr 2)

 

08.05.2017 r. – 31.08.2019 r.

1 683 565,00 zł

kwota dofinansowania:

1 453 926,73 zł

wkład własny niepieniężny:

229 638,27 zł

 

3.

 

Wojewoda Zachodniopomorski

„Program Ograniczania Przestępczości
i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

 

 

 

 

Razem bezpieczniej – na drodze, w Internecie i na wakacjach

 

 

01.04.2017 r. – 30.11.2017 r.

74 958,00 zł

kwota dofinansowania:

59 256,00 zł

wkład własny niepieniężny:

15 702,00 zł

 

 

 

4.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

„Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego
z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej w 2017 r.”

 

 

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt czterech jednostek organizacyjnych powiatu choszczeńskiego

 

 

01.06.2017 r. – 31.12.2017 r.

 

40 000,00 zł

kwota dofinansowania: 17 600,00 zł

wkład własny pieniężny:

22 400,00 zł

 

 

5.

 

Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia

 

Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy

(ZS nr 1)

 

01.11.2017 r. – 30.09.2020 r.

1 770 176,49 zł

wkład własny niepieniężny:

ok. 150 881,66 zł

wkład własny przedsiębiorców:

26 135,00 zł

 
Projekty zrealizowane

Informacja z realizacji projektów finansowych realizowanych przez powiat w 2014 r.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

lp.

Nr Działania/ Poddziałania

Nazwa projektu/Okres realizacji projektu

Cel główny projektu

Liczba osób objętych wsparciem

Kwota przyznanych środków

Jednostka realizująca projekt

1.

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

 

„Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo! III”

______________

okres realizacji projektu

01.10.2012 r. – 31.03.2015 r.

Celem głównym projektu jest podjęcie aktywności zawodowej poprzez aktywizację gospodarczą 32 osób (kobiet i mężczyzn) z terenu powiatu choszczeńskiego do stycznia 2015 r.

60 osób

32 osób uzyska wsparcie finansowe oraz podstawowe wsparcie pomostowe

Wartość całego projektu:

1 991 002,29 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2014:

383 833,77 zł

 

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

2.

 

6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

 

 

„Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo! IV”

-------------------------

okres realizacji projektu

01.10.2013 r. –

31.03.2015 r.

Celem głównym projektu jest podjęcie aktywności zawodowej poprzez aktywizację gospodarczą 22 osób (kobiet i mężczyzn) z terenu powiatu choszczeńskiego do grudnia 2014 r.

36 osób

22 osoby uzyskają wsparcie finansowe oraz podstawowe wsparcie pomostowe

Wartość całego projektu:

1 614 852,35 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2014:

1 470 052,35 zł

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

3.

Działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

„Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2013 r. – 31.01.2015 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 420 uczniów/nic LO ZS Nr 1 w Choszcznie poprzez kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych do grudnia 2014 r.

 

420 osób

skorzysta z zajęć specjalistycznych oraz dydaktyczno – wyrównawczych a także doradztwa zawodowego

 

Wartość całego projektu:

689 324,88 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2014:

323 536,90 zł

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie/Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie

4.

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

„Najlepszy w zawodzie”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2014 r.  – 30.09.2015  r.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu choszczeńskiego u 147 uczniów (73K/74M) poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego do końca września 2015 r.

 

147 osób

skorzysta z doradztwa zawodowego oraz kursów specjalistycznych takich jak:

- kurs barmana,

- kurs dietetyka,

- kurs obsługi kasy fiskalnej,

- kurs nauki języków obcych oraz kurs prawa jazdy kat. B.

Dodatkowo uczniowie będą brali udział w płatnych stażach.

Wartość całego projektu:

827 350,50 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2014:

545 835,84 zł (dotacja)

117 518,16 zł (wkład własny)

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

5.

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia bez podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

„Lepsza przyszłość”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2014  r. – 31.12.2014 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia do końca 2014 r. wśród 544 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie

544 osoby w 2014 r.

uzyska wsparcie w zakresie:

-staże (414 osób),

- prace interwencyjne (15 osób),

- szkoleń indywidualnych (30 osób),

- dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (55 osób),

- stanowisk pracy w ramach doposażenia (30 osób).

 

 

Wartość całego projektu na rok 2014:

5 789 300,00 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

6.

6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

„Akcja dotacja”

______________

okres realizacji projektu

01.09.2012  r. – 31.08.2014  r.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości w powiecie choszczeńskim poprzez aktywizację 42 osób bezrobotnych w zakresie założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

44 osoby

37 osób uzyska wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Wartość całego projektu:

1 041 392,27 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2014:

36 666,55 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

7.

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

„Piramida kompetencji II edycja”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2013 – 30.06.2015 r.

Celem głównym projektu jest podwyższenie jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim.

12 osób

Skorzysta ze szkoleń, seminariów oraz umów o pracę

 

Wartość całego projektu:

99 139,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2014:

31 250,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

8.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży Szczecin

„Poznajemy się – razem organizujemy i spędzamy czas wolny”

______________

okres realizacji projektu

12.05.2014 r. – 15.05.2014 r.

Celem głównym projektu jest wzajemne poznanie się, poznanie sposobu życia sąsiadów, przezwyciężenie barier językowych, nawiązywanie przyjaźni, kształtowanie otwartości i tolerancji na innych, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi umiejętności komunikacyjnych, poznawanie nowych technik rękodzieła artystycznego, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.

16 osób

 

 

Wartość całego projektu:

3 579,06 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2014:

2 560,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

9.

Oś 4 „Infrastruktura ochrony środowiska” Działanie 4.1 „Energia odnawialna i zarządzanie energią”

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Choszczeńskiego”

-------------------------

okres realizacji projektu

01.07.2014 r.- 31.10.2014 r.

Celem głównym projektu jest przystosowanie obiektów SOSW dla osób niepełnosprawnych:

- budynki ZS Nr 1 w Choszcznie, ul. Chrobrego 31A,

- budynek Starostwa Powiatowego w Choszcznie, ul. Chrobrego 27A, internat ZS nr 1, ul. Chrobrego 27,

- Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie, ul. Dąbrowszczaków 13a.

-----------------------

Wartość całego projektu:

2 290 313,21 zł

Planowana wielkość dofinansowania:

1 501 574,87 zł

488 618,34 zł (wkład własny)

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

10.

7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

„Kieruj swoim losem”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz upowszechnianie pracy socjalnej wśród 352 uczestników projektu z Powiatu choszczeńskiego w ciągu 30mc

352 osoby

 

 

Wartość całego projektu:

1 114 175,40 zł

Wartość dofinansowania

rok 2014:

457 314,15 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

 

RAZEM

1 631 osoby

Wartość ogólna projektów:

15 460 428,96 zł

Wartość dofinansowania na rok 2014:

10 541 924,43 zł

wartość wkładu własnego na rok 2014:

607 767,50 zł


Projekty współfinansowane ze środków ministerialnych oraz dotacji celowej PFRON realizowane przez powiat w 2014 r.

lp.

Nr Działania/ Poddziałania

Nazwa projektu/Okres realizacji projektu

Cel główny projektu

Liczba osób objętych wsparciem

Kwota przyznanych środków

Jednostka realizująca projekt

1.

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rezerwa Funduszu Pracy

______________

okres realizacji projektu

01.03.2014 r. – 31.12.2014 r.

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia

103 osoby

formy aktywizacji to:

- staże (94 osoby),

- prace interwencyjne (9 osób)

Wartość całego projektu na rok 2014:

747 100,00 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy  w Choszcznie

2.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Rezerwa Funduszu Pracy

-------------------------

okres realizacji projektu

01.07.2014 r. –

28.02.2015 r.

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia

75 osób

formy aktywizacji to:

- 70 bonów stażowych,

- 5 bonów szkoleniowych

Wartość całego projektu na rok 2014:

588 000,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2014:

494 900,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy  
w Choszcznie

3.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Rezerwa Funduszu Pracy

______________

okres realizacji projektu

01.09.2014 r. – 31.12.2014 r.

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w regionach wysokiego bezrobocia

 

38 osób

- 38 robót publicznych

Wartość całego projektu na rok 2014:

303 200,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy  
w Choszcznie

4.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Rezerwa Funduszu Pracy

______________

okres realizacji projektu

01.10.2014 r.  – 31.12.2014  r.

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy

 

50 osób

- 40 staży,

- 10 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wartość całego projektu na rok 2014:

312 400,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy  
w Choszcznie

5.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Rezerwa Funduszu Pracy

______________

okres realizacji projektu

01.10.2014  r. – 31.12.2014 r.

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób do 30 roku życia

50 osób

- 40 staży,

- 5 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- 5 stanowisk pracy w ramach doposażenia

 

 

Wartość całego projektu na rok 2014:

312 400,00 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

6.

Wojewoda Zachodniopomorski

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Przebudowa drogi powiatowej nr 2231Z Słonice – Objezierze wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 2212Z

______________

okres realizacji projektu

02.07.2014  r. – 30.10.2014  r.

Poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu poprzez podniesienie parametrów użytkowych istniejącej drogi, obejmujących poszerzenie istniejącej jezdni z szerokości 3,5/4,0 m do 5,0/5,5 m oraz przebudowy ciągu pieszego w m. Objezierze

 

--------------------

 

Wartość całego projektu:

1 881 070,62 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2014:

940 535,00 zł

376 214,25 zł (udział Gminy Krzęcin)

564 321,37 zł (wkład własny)

Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

7.

Urząd Marszałkowski w Szczecinie

„Budowa łącznika między budynki SOSW w Suliszewie wraz z przebudową budynków, wykonaniem remontu istniejących budynków”

______________

okres realizacji projektu

03.06.2014 r. – 31.10.2014 r.

Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

-----------------------

 

Wartość całego projektu:

2 495 396,77 zł

Planowana wielkość dofinansowania:

1 194 000,00 zł

1 301 196,77 zł (wkład własny)

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

8.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Choszczeńskiego”

______________

okres realizacji projektu

01.07.2014 r. – 31.10.2014 r.

Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, oszczędności wynikające z utrzymania budynków:

- budynki ZS Nr 1 w Choszcznie, ul. Chrobrego 31A,

- budynek Starostwa Powiatowego w Choszcznie, ul. Chrobrego 27A, internat ZS Nr 1 , ul. Chrobrego 27,

- Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie, ul. Dąbrowszczaków 13a

------------------------

 

Planowana wielkość dofinansowania:

300 120,00 zł

dot. zadania wymienionego w tab. 1 pkt. 9

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

9.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Program wyrównywania różnic między regionami II” obszar B i D

-------------------------

okres realizacji projektu

09.10.2013 r.- 30.09.2014 r.

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym:

- obszar D: zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne,

- obszar B: zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych, placówek edukacyjnych.

118 osób

Obszar D – 94 osoby

Obszar B – 24 osoby

Wartość całego projektu:

330 989,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2014:

190 000,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

10.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program wyrównywania różnic między regionami II” obszar  D

______________

okres realizacji projektu

24.09.2014 r. – 30.09.2015 r.

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym: zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne.

110 osób

 

 

Wartość całego projektu:

110 463,00 zł

Wartość dofinansowania

rok 2014:

80 000,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Choszcznie

11.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

______________

okres realizacji projektu

20.08.2012 r. – do chwili obecnej

Celem głównym projektu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

25 osób

Wartość całego projektu:

226 600,89 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2014:

104 563,38 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Choszcznie

12.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Dofinansowanie do wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014

3 osoby

Wartość całego projektu:

77 913,94 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2014:

37 500,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Choszcznie

13.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

„Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Celem projektu jest szkolenie dla rodzin zastępczych oraz dofinansowanie świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, wypoczynku letniego.

43 osoby

Wartość całego zadania:

130 554,74 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2014:

50 160,05 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Choszcznie

14.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Dzień Dziecka połączony z Dniem Ośrodka oraz X Zlotem Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu”

______________

okres realizacji

05.2014 r.

Uczestnictwo w X Ogólnopolskim Zlocie Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie to tworzenie tradycji rocznicowych, zacieśnienie współpracy między placówkami im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, rozwijanie kontaktów między uczestnikami. Prezentacja dorobku artystycznego, jak również wspólna zabawa z uczestnikami oraz poznawanie nowych Patronów.

100 osób

Wartość całego zadania:

3 009,93 zł

Wartość dofinansowania:

1 200,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Suliszewie

15.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie”

______________

okres realizacji

18.03.2014 r.

Nabycie i pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary. Propagowanie bezpiecznych zachowań oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń itp.

130 osób

Wartość całego zadania:

3 002,28 zł

Wartość dofinansowania:

1 500,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Suliszewie

16.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Brzezińskie Lato i 50-lecie powstania Domu”

______________

okres realizacji

22.08.2013 r.

Celem projektu jest zapewnienie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkanek DPS poprzez organizację zajęć, zabaw konkursów przy jednoczesnym obchodzie 50 – lecia istnienia DPS

500 osób

Wartość całego zadania:

14 400,00 zł

Wartość dofinansowania: 8 000,00 zł

Dom Pomocy Społecznej
w Brzezinach

17.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„XIII Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”

______________

okres realizacji

12.06.2014 r.

Zadanie o charakterze kulturalno – rekreacyjnym i integracyjnym, ma na celu wdrażanie uczestników do różnorodnych form aktywności na świeżym powietrzu poprzez udział w zajęciach tematycznych, kształtowania pozytywnych cech jak zdrowa rywalizacja, nawyk postrzegania reguł czy umiejętność współpracy w grupie w szerszym środowisku.

250 osób

Wartość całego zadania:

3 300,00 zł

Wartość dofinansowania:

1 800,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Nimieńsku

 

RAZEM

2 584 osoby

wartość ogólna projektów:

7 839 921,17 zł

wartość dofinansowania na rok 2014:

5 079 378,43 zł

wartość wkładu własnego na rok 2014:

1 865 518,14 zł

wartość wkładu własnego Gminy Krzęcin na rok 2014:

376 214,25 złInformacja z realizacji projektów finansowych realizowanych przez powiat w 2013 r.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

lp.

Nr Działania/ Poddziałania

Nazwa projektu/Okres realizacji projektu

Cel główny projektu

Liczba osób objętych wsparciem

Kwota przyznanych środków

Jednostka realizująca projekt

1.

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

 

„Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo! III”

______________

okres realizacji projektu

01.10.2012 r. – 31.03.2015 r.

Celem głównym projektu jest podjęcie aktywności zawodowej poprzez aktywizację gospodarczą 30 osób (kobiet i mężczyzn) z terenu powiatu choszczeńskiego do stycznia 2015 r.

60 osób

32 osób uzyska wsparcie finansowe oraz podstawowe wsparcie pomostowe

Wartość całego projektu:

1 991 002,29 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2013:

1 529 228,86 zł

 

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

2.

 

6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

 

 

„Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo! IV”

-------------------------

okres realizacji projektu

01.10.2013 r. –

31.03.2015 r.

Celem głównym projektu jest podjęcie aktywności zawodowej poprzez aktywizację gospodarczą 22 osób (kobiet i mężczyzn) z terenu powiatu choszczeńskiego do grudnia 2014 r.

36 osób

22 osoby uzyskają wsparcie finansowe oraz podstawowe wsparcie pomostowe

Wartość całego projektu:

1 614 852,35 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2013:

173 476,75 zł

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

3.

Działanie 9.1/Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

„Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2013 r. – 31.01.2015 r.

Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 420 uczniów/nic LO ZS Nr 1 w Choszcznie poprzez kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych do grudnia 2014 r.

 

420 osób

skorzysta z zajęć specjalistycznych oraz dydaktyczno – wyrównawczych a także doradztwa zawodowego

 

Wartość całego projektu:

689 329,68 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2013:

359 088,34 zł

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie/Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie

4.

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia bez podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

„Lepsza przyszłość”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2013 r.  – 31.12.2013  r.

Poprawa zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych w tym os. Poniżej 30 r. ż oraz os. niepełnosprawnych

 

357 osób

w 2013 r. uzyska wsparcie w zakresie:

- pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,

- jednorazowe środki na uruchomienie własnej firmy (39 osób),

- staże (263 osób)

- szkolenia (17 osób),

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (18 osób)

Wartość całego projektu:

3 744 100,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy  
w Choszcznie

5.

6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

 

„Akcja dotacja”

______________

okres realizacji projektu

01.09.2012  r. – 31.08.2014 r.

Program skierowany jest do 42 osób;

- młodych matek powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka

- osób do 25 roku życia

42 osoby

37 osób uzyska wsparcie finansowe

 

Wartość całego projektu:

1 041 000,40 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2013:

985 574,43 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

6.


6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie

„Piramida kompetencji”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2013 – 31.12.2014 r.

Celem projektu jest wysoka jakość, efektywność i dostępność usług świadczonych przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z woj. Zachodniopomorskiego do końca grudnia 2014 r.

 

8 osób

Wartość całego projektu:

64 110,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2013:

31 451,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

7.

 

Oś 4 „Leader” Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

„Dożynki Powiatowe w Drawnie jako sposób na aktywizację społeczną poprzez organizację obchodów tradycyjnych świąt ludowych ”

______________

okres realizacji projektu

14.09.2013 r.

Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców gm. Drawno poprzez organizację imprezy kulturalnej opartej na tradycyjnym święcie plonów

300 osób

 

Wartość całego projektu:

43 413,00 zł

Wartość dofinansowania:

34 730,76 zł

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

8.

4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Program Operacyjny Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Program Operacyjny Ryby 2007-2013

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

„Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków oraz remont przepustu drogowego”

______________

okres realizacji projektu

01.08.2013 r. – 31.12.2013 r.

Poprawa jakości życia i wzmocnienie potencjału gm. Drawno oraz lepsze wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej 2232Z, która w części stanowi obszar zabytkowy wpisany do rejestru zabytków wraz z rynkiem starego miasta oraz przyczynienie się do rewitalizacji miejscowości poprzez przebudowę chodnika

-------------------

 

Wartość całego projektu:

1 040 363,47 zł

Wartość dofinansowania:

942 450,74 zł

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

9.

7.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

„Kieruj swoim losem”

-------------------------

okres realizacji projektu

01.01.2013 r.- 31.03.2014 r.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób korzystających z pomocy społecznej i zagrożonych wykluczeniem społecznym

200 osób

Wartość projektu:

2 455 538,10 zł

Wartość dofinansowania rok 2013:

899 929,89 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

 

RAZEM

1 423 osoby

Wartość ogólna projektów:

12 683 709,29 zł

Wartość dofinansowania na rok 2013:

8 700 030,77 zł

Projekty ze środków ministerialnych oraz dotacji celowej PFRON zrealizowane przez powiat w 2013 r.

lp.

Nr Działania/ Poddziałania

Nazwa projektu/Okres realizacji projektu

Cel główny projektu

Liczba osób objętych wsparciem

Kwota przyznanych środków

Jednostka realizująca projekt

1.

 

 

 

 

 

 

 

Środki z Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji i zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

„Algorytm”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Program skierowany jest do wszystkich osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie

927 osób

formy aktywizacji to:

- prace społeczne użyteczne,

- szkolenia zawodowe indywidualne i grupowe,

- roboty publiczne,

- jednorazowe środki na rozp. dział. gosp. (dotacje),

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego,

- prace interwencyjne,

- staże (w tym badania).

Wartość całego projektu:

4 158 100,00 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy  w Choszcznie

2.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Środki na realizację programu pochodzą z rezerwy Ministra dla bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

-------------------------

okres realizacji projektu

15.07.2013 r. –

31.12.2013 r.

Program jest skierowany do osób:

- >25 r. ż

- 50+

- niepełnosprawnych

- długotrwale bezrobotnych

- bez kwalifikacji zawodowych

- bez doświadczenia

- bez wykształcenia średniego

62 osoby

- 48 osób staż,

- 7 osób szkolenie

- 7 osób otrzyma dotacje

Wartość całego projektu:

442 100,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy  
w Choszcznie

3.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Program z rezerwy Ministra dla osób do 30 roku życia

______________

okres realizacji projektu

02.05.2013 r. – 31.12.2013 r.

Program jest skierowany do osób do 30 roku życia

 

106 osób

- 44 osoby staż

- 7 osób szkolenie

- 13 osób otrzyma dotacje

Wartość całego projektu na rok 2013:

637 900,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy  
w Choszcznie

4.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 r.”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2013 r.  – 31.12.2013  r.

Celem projektu jest termomodernizacja następujących obiektów użyteczności publicznej:

- budynek szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Suliszewie w zakresie wykonania izolacji termicznej obiektów oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania

 

--------------

Wartość całego projektu:

705 630,87 zł

Wartość dofinansowania rok 2013:

269 882,63 zł (dotacja)

143 123,22 zł (pożyczka)

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

5.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim – kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2012 r.”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2012  r. – 31.12.2013 r.

Celem projektu jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Hala sportowa przy ZS Nr 1 w Choszcznie w zakresie termomodernizacji kotłowni

--------------

 

 

Wartość całego projektu:

946 041,69 zł

Wartość dofinansowania rok 2013:

28 551,33 zł

 

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

6.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Radosna szkoła” Rządowy program wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków do nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Niemieńsku

 

Wychowankowie SOSzW w Niemieńsku

 

Wartość całego projektu:

8 500,00 zł

Wartość dofinansowania:

6 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Choszcznie/ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

7.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 0,4% rezerwy w roku 2013 z tytułu dofinansowania remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych

Zakup i montaż podnośnika platformowego umożliwiającego pokonywanie schodów przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich dla SOSW Niemieńsko

Wychowankowie SOSzW w Niemieńsku

 

Wartość całego projektu:

52 890,00 zł

Wartość dofinansowania:

26 445,00 zł

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie/ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

8.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

„Dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”

Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Rodziny Zastępczej

______________

okres realizacji projektu

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

2 osoby

 

Wartość całego projektu:

56 313,60 zł

Wartość dofinansowania:

33 497,98 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

9.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Resortowy Program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013

-------------------------

okres realizacji projektu

01.01.2013 r. -  31.12.2013 r.

Szkolenie dla rodzin zastępczych oraz refinansowanie bieżących wydatków związanych z kosztami utrzymania dziecka w pieczy zastępczej (rodziny zawodowe)

61 osób + 2 rodziny zastępcze

Wartość całego projektu:

115 678,00 zł

Wartość dofinansowania:

57 839,20 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

10.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie

Animator Sportu Osób NIepełnosprawnych

______________

okres realizacji projektu

01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

Prowadzenie zajęć sportowych dla wychowanków SOSW w Suliszewie

70 osób

 

 

Wartość całego projektu:

9 600,00 zł

Wartość dofinansowania:

4 800,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie

11.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie

______________

okres realizacji

03.2012 r.

Propagowanie historii Regionu Pomorza Zachodniego wśród uczniów niepełnosprawnych

90 osób

Wartość całego zadania:

3 000,00 zł

Wartość dofinansowania:

1 800,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie

12.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Zorganizowane wycieczki dla wychowanków SOSW Suliszewo do Poznania

Udział w IX zlocie szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy

______________

okres realizacji

09.2012 r.

Podtrzymanie tradycji związanych z obchodami Dnia Dziecka

25 osób

Wartość całego zadania:

3 000,00 zł

Wartość dofinansowania:

1 500,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie

13.

Ministerstwo Sportu i Turystyki/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Sportowe wakacje – obóz sportowy w Zakopanem”

______________

okres realizacji

06/07.2013 r.

Impreza o charakterze sportowo integracyjnym i turystycznym

10 osób

Wartość całego zadania:

16 000,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie

14.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zorganizowanie 4 – dniowej wycieczki do Warszawy

______________

okres realizacji

10.2013 r.

Zwiedzanie i poznawanie ciekawych kulturalnie i historycznie miejsc w Warszawie

24 osób

Wartość całego zadania:

15 326,00 zł

Wartość dofinansowania:

8 764,43 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Suliszewie

15.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Wioska Indiańska”

______________

okres realizacji

30.04.2013 r.

Impreza o charakterze kulturalno – turystyczno – rekreacyjnym i integracyjnym

40 osób

Wartość całego zadania:

2 500,00 zł

Wartość dofinansowania:

1 500,00 zł

Dom Pomocy Społecznej
w Brzezinach

16.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Dzień sportu”

______________

okres realizacji

22.05.2013 r.

Organizacja imprezy okolicznościowej dla pensjonariuszek DPS Brzeziny – doskonalenie sił psycho – fizycznych czynny zdrowy wypoczynek, popularyzacja sportu

104 osoby

Wartość całego zadania:

1 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 000,00 zł

Dom Pomocy Społecznej
w Brzezinach

17.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Brzezińskie lato”

______________

okres realizacji

22.08.2013 r.

. Organizacja imprezy okolicznościowej dla pensjonariuszek DPS Brzeziny – umocnienie więzi pomiędzy uczestnikami zadania a zaproszonymi gości jak również zapewnienie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkanek DPS Brzeziny

300 osób w tym 104 osoby niepełnosprawne

Wartość całego zadania:

5 200,00 zł

Wartość dofinansowania:

2 800,00 zł

Dom Pomocy Społecznej
w Brzezinach

18.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„XIII Zamkowy dzień osób niepełnosprawnych pod hasłem zostań zamkowym odkrywcą”

______________

okres realizacji

06.06.2013 r.

Integracja środowiska osób niepełnosprawnych

200 osób

Wartość całego projektu:

3 116,93 zł

Wartość dofinansowania:

1 800,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

19.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Festyn Rodzinny”

______________

okres realizacji

24.05.2013 r.

Spotkanie wychowanków z rodziną

110 osób

Wartość całego zadania:

1 101,63 zł

Wartość dofinansowania:

500,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

20.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Organizacja wycieczki dla wychowanków SOSW do Kołobrzegu

______________

okres realizacji

18.09.2013 r.

Wycieczka krajoznawczo - rekreacyjna

69 osób

Wartość całego zadania:

4 750,03 zł

Wartość dofinansowania:

2 790,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

21.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Święto jesieni

______________

okres realizacji

24.10.2013 r.

Integracja wychowanków SOSW Niemieńsko z uczniami szkoły podstawowej w Drawnie

70 osób

Wartość całego zadania:

1 014,71 zł

Wartość dofinansowania:

600,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

22.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Impreza andrzejkowa dla wychowanków SOSW Niemieńsko

______________

okres realizacji

27.11.2013 r.

Impreza o charakterze kulturalno - integracyjnym

95 osób

Wartość całego zadania:

648,77 zł

Wartość dofinansowania:

200,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

23.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Wigilia Zamkowa”

______________

okres realizacji

19.12.2013 r.

Impreza o charakterze kulturalno - integracyjnym

105 osób

Wartość całego zadania:

1 180,00 zł

Wartość dofinansowania:

500,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

24.

Narodowa Agencja Programowa

„Migracja: Integracja przez edukację”

W ramach programu uczenia się przez całe życie. Comenius partnerski projekt szkół

______________

okres realizacji

01.08.2011 r. – 31.07.2013 r.

Celem projektu jest zrozumienie zjawiska migracji, by pomóc uczniom poznać własną tożsamość jako obywateli zjednoczonej Europy

50 osób

Wartość całego projektu:

85 262,00 zł

Wartość dofinansowania rok 2013:

24 066,66 zł

Zespół Szkół Nr 1
w Choszcznie

 

RAZEM

2 520 osób

wartość ogólna projektów:

7 276 654,23 zł

wartość dofinansowania na rok 2013:

5 872 060,45 zł

(w tym 143 123,22 zł pożyczki)

Informacja z realizacji projektów finansowych realizowanych przez powiat w 2012 r.

lp.

Nr Działania/ Poddziałania termin realizacji

Nazwa projektu/Okres realizacji projektu

Cel główny projektu

Liczba osób objętych wsparciem

Kwota przyznanych środków

Jednostka realizująca projekt

1.

6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

„Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo ! II”

______________

okres realizacji projektu

01.02.2010 r. – 31.10.2012r

Pomoc w założeniu
i funkcjonowaniu w pierwszym roku działalności nowym 30 przedsiębiorstwom oraz przygotowanie 72 osób do założenia i prowadzenia własnych firm na terenie powiatu choszczeńskiego

83 osoby

wsparcie pomostowe udzielono 30 osobom

 

Wartość całego projektu: 1 796 855,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2012:

225 874,00 zł

 

Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

2.

6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

„Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo ! III”

______________

okres realizacji projektu

01.10.2012 r. – 31.03.2015r

Celem głównym projektu jest podjęcie aktywności zawodowej poprzez aktywizację gospodarczą 30 osób (kobiet i mężczyzn) z terenu powiatu choszczeńskiego do stycznia 2015 r.

60 osób

30 osób uzyska wsparcie finansowe oraz podstawowe wsparcie pomostowe

Wartość całego projektu: 1 991 002,29 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2012:

54 339,95 zł

 

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

3.

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia bez podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

„Lepsza przyszłość”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2012 r. – 31.12.2012r

Poprawa zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych w tym os. poniżej 25 r.ż oraz os. niepełnosprawnych

165 osóbw 2012 r. uzyska wsparcie w zakresie

- pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,

- jednorazowe środki na uruchomienie własnej firmy (39osób),

-staże (108 osób),

-szkolenia (10 osób),

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (8 osób)

Wartość całego projektu:

1 719 000,00 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

4.

6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

„Akcja dotacja” ______________

okres realizacji projektu

01.09.2012 r. – 31.08.2014r

Program skierowany jest do 42 osób;

-młodych matek powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,

-osób do 25 roku życia

 

42 osoby

37 osób uzyska wsparcie finansowe

Wartość całego projektu:

1 041 000,40 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2012:

200 00,20 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

5.

7.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

„Kieruj swoim losem” ______________

okres realizacji projektu

01.10.2012 r. – 31.03.2015r

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa
i społeczna osób korzystających z pomocy społecznej i zagrożonych wykluczeniem społecznym

od 2008 r. zostało objętych wsparciem 515 osób w tym

w roku 2012 r.

176 osób

Wartość projektu

1 667 747,00 zł

Wartość dofinansowania rok 2012:

1 500 956,10 zł

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie

 

RAZEM

wartość ogólna projektów

8 215 604,69 zł

wartość dofinansowania na rok 2012

3 520 170,25 zł

 

Projekty ze środków ministerialnych oraz dotacji celowej PFRON zrealizowane przez powiat w 2012 r.

lp.

Instytucja ogłaszająca konkurs

Nazwa zadania/ okres realizacji zadania

Cel główny projektu

Liczba osób objętych wsparciem

Kwota przyznanych środków

Jednostka realizująca projekt

1.

Program specjalny z rezerwy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

„Młodzi czas na was”

______________

okres realizacji projektu

31.05.2012 r. – 31.12.2012 r.

Program skierowany jest do 96 osób do 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, długotrwale bezrobotnych i osób bez doświadczenia zawodowego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Choszcznie.

 

96 osób

-poradnictwo indywidualne (96 osób)

-zajęcia aktywizacyjne(85osób)

-szkolenie ABC przedsiębiorczości (11osób)

- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (11 osób),

- staż (85 osób)

- zwrot kosztów przejazdu (58osób) i opieki nad dzieckiem do lat 7 (14 osób)

Wartość całego projektu

540 000,80 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

2.

Projekt pilotażowy realizowany w ramach programu „Młodzi na rynku pracy” opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki i Polityki Społecznej

Twoja kariera – Twój Wybór”

______________

okres realizacji projektu

01.07.2012 r. – 31.12.2013 r.

Program jest skierowany do osób do 30 roku życia,  zarejestrowanych  po raz pierwszy w urzędzie, do 6 miesięcy od dnia rejestracji

60 osób

Wartość całego projektu

780 001,40 zł

Wartość dofinansowania rok 2012:

390000,70 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

3.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Program z rezerwy Ministra dla osób do 30 roku życia

______________

okres realizacji projektu

01.09.2012 r. – 28.02.2013 r.

Program jest skierowany do osób do 30 roku życia

106 osób

Wartość całego projektu

na 2012 rok

702 000,00 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

4.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Program z rezerwy Ministra dla osób po 50 roku życia

______________

okres realizacji projektu

01.09.2012 r. – 28.02.2013 r.

Program jest skierowany do osób po 50 roku życia

55 osób

Wartość całego projektu

na 2012 rok

189 000,40 zł

 

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie

5.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim”______________

okres realizacji projektu

15.06.2012 r. – 30.06.2013 r.

Celem projektu jest termomodernizacja następujących obiektów użyteczności publicznej:

-budynek internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie przy ul. Chrobrego 31A

budynek Starostwa Powiatowego w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2

- kompleks budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie przy ul. Chrobrego 31A

 

-------

Wartość całego projektu

5 467  860,00 zł

Wartość dofinansowania rok 2012

500 645,00 zł

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

6.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim”

______________

okres realizacji projektu

22.10.2012 r. – 21.12.2012 r.

Celem projektu jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- Hala sportowa przy ZS Nr 1 w Choszcznie

-------

Wartość całego projektu

do 842 870,00 zł

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

7.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

„Dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”

Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Rodziny Zastępczej

______________

okres realizacji projektu

01.05.2012 r. – 31.12.2012 r.

Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

1 osoba

Wartość całego projektu

14 489,50 zł

Wartość dofinansowania rok 2012

10 142,66 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

8.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

„Dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej II edycja”

Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Rodziny Zastępczej

______________

okres realizacji projektu

01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

1 osoba

Wartość całego projektu

31 367,04 zł

Wartość dofinansowania rok 2012

20 997,12 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

9.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

„Prawne i psychopedagogiczne aspekty rodzicielstwa zastępczego” realizowany w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012

„Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego” ______________

okres realizacji projektu

01.06.2012 r. – 31.12.2012 r.

Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, prowadzenia rodzinnych domów dziecka oraz doszkalanie już istniejących rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

20 osób

Wartość całego projektu

10 000,00 zł

Wartość dofinansowania rok 2012

50 00,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

10.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekt realizowany w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Wsparcie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”

______________

okres realizacji projektu

01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka, dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego oraz remontu lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, wynagrodzenie osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej

planowane jest objęcie wsparciem

28 osób

Wartość całego projektu

42 933,00 zł

Wartość dofinansowania rok 2012

40 786,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

11.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

„Cyfrowa Szkoła”

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych

______________

okres realizacji projektu

01.12.2012 r. – 31.07.2013 r.

Realizacja programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania w klasach IV-VI

34 os.

Wartość całego projektu

61 078,00 zł

Wartość dofinansowania

45 502,70 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie

12.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie pt. „Śladami historii”

______________

okres realizacji

03.2012 r.

Propagowanie historii Regionu Pomorza Zachodniego wśród uczniów niepełnosprawnych

130 os.

Wartość całego projektu

3 000,00 zł

Wartość dofinansowania

1 176,02 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie

13.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Zorganizowanie wycieczki dla wychowanków SOSW Suliszewo Częstochowa – Kraków – Wadowice – Wieliczka – Oświęcim”

______________

okres realizacji

09.2012 r.

Poznawanie historii Polski. Budzenie uczuć patriotycznych i kształcenia postaw patriotycznych.

29 osób

Wartość całego projektu

11 000,00 zł

Wartość dofinansowania

5 940,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie

14.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Zorganizowanie wigilii”

______________

okres realizacji

12.2012 r.

Impreza o charakterze kulturalno integracyjnym

120 os.

Wartość całego projektu

3 000,00 zł

Wartość dofinansowania

1 500,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie

15.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zorganizowanie festynu rodzinnego

______________

okres realizacji

05.2012 r.

Kształtowanie pozytywnych emocji i rozwój akceptacji wśród społeczności Ośrodka, rozwijanie kontaktów interpersonalnych między uczestnikami oraz ich rodzinami.

100 os.

Wartość całego projektu

2 700,00 zł

Wartość dofinansowania

1 188,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suliszewie

16.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Program wyrównywania różnic między regionami 2 w obszarze D

______________

okres realizacji

08.2012 r.

Zwiększenie bezpieczeństwa przewożonych mieszkanek oraz likwidacja barier transportowych dla os. niepełnosprawnych

104 osoby

Wartość całego projektu

129 240,00 zł

Wartość dofinansowania

64 620,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

17.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Zakup i montaż windy w DPS Brzeziny”

______________

okres realizacji

07-11.2012 r.

Umożliwienie niepełnosprawnym pensjonariuszkom domu poruszających się na wózkach lub przy pomocy opiekunów przemieszczanie się pomiędzy parterem a piętrem  w obrębie obiektu DPS

104 osoby

Wartość całego projektu

392 986,00 zł

Wartość dofinansowania

195 000,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

18.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Dzień sportu” ______________

okres realizacji

06.2012 r.

Organizacja imprezy okolicznościowej dla pensjonariuszek DPS Brzeziny

104 osoby

Wartość całego projektu

3 000,00 zł

Wartość dofinansowania

990,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

19.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Wyjazd mieszkanek DPS Brzeziny do zoo do Poznania”

______________

okres realizacji

07.2012 r.

Organizacja wyjazdu dla mieszkanek DPS Brzeziny

40 osób

Wartość całego projektu

3 500,00 zł

Wartość dofinansowania

1 995,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

20.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Wyjazd mieszkanek DPS Brzeziny do ogrodu dendrologicznego do Przelewic”

______________

okres realizacji

07.2012 r.

Organizacja wyjazdu dla mieszkanek DPS Brzeziny

40 osób

Wartość całego projektu

2 887,50 zł

Wartość dofinansowania

1 487,50 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

21.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Brzezińskie lato” ______________

okres realizacji

08.2012 r.

Organizacja imprezy okolicznościowej dla pensjonariuszek DPS Brzeziny

104 osoby

Wartość całego projektu

5 774,70 zł

Wartość dofinansowania

2 974,70 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

22.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Impreza Andrzejkowa dla mieszkanek DPS Brzeziny” ______________

okres realizacji

11.2012 r.

Organizacja imprezy okolicznościowej dla mieszkanek DPS Brzeziny

104 osoby

Wartość całego projektu

3 000,00 zł

Wartość dofinansowania

1 800,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

23.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Zamkowy dzień osób niepełnosprawnych pod hasłem podwodny świat”

______________

okres realizacji

06.2012 r.

Integracja środowiska osób niepełnosprawnych

200 os.

Wartość całego projektu

2 167,48 zł

Wartość dofinansowania

1 200,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

24.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Festyn Rodzinny” ______________

okres realizacji

05.2012 r.

Spotkanie wychowanków z rodziną

120 os.

Wartość całego projektu

1 003,08 zł

Wartość dofinansowania

500,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

25.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Organizacja wycieczki do Bałtyckiego Parku Dinozaurów we Wrzosowie  dla wychowanków SOSW Niemieńsko

______________

okres realizacji

09.2012 r.

Wycieczka kulturalno – rekreacyjno - integracyjna

60 os.

Wartość całego projektu

4 140,32 zł

Wartość dofinansowania

2 442,78 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

26.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zajęcia integracyjne pod hasłem „Święto jesieni – dzień pieczonego ziemniaka”

______________

okres realizacji

10.2012 r.

Impreza o charakterze kulturalno – rekreacyjno integracyjnym

70 os.

Wartość całego projektu

875,00 zł

Wartość dofinansowania

525,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

27.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Impreza andrzejkowa dla wychowanków SOSW Niemieńsko

______________

okres realizacji

11.2012 r.

Impreza o charakterze kulturalno – rekreacyjno integracyjnym

75 os.

Wartość całego projektu

875,00 zł

Wartość dofinansowania

525,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

28.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Wigilia Zamkowa” ______________

okres realizacji

12.2012 r.

Impreza o charakterze kulturalno integracyjnym

105 os.

Wartość całego projektu

1 550,00 zł

Wartość dofinansowania

930,00 zł-

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Niemieńsku

29.

Narodowa Agencja Programowa

„Migracja: Integracja przez edukację”

W ramach programu uczenia się przez całe życie. Comenius partnerski projekt szkół

______________

okres realizacji projektu

01.08.2011 r. -31.07.2013 r.

Celem projektu  jest zrozumienie zjawiska migracji, by pomóc uczniom poznać własną tożsamość jako obywateli zjednoczonej Europy

planowane jest objecie wsparciem 50 os. do tej skorzystały 22 osoby

Wartość całego projektu

84 662,00 zł

Wartość dofinansowania rok 2012

60 695,23 zł

Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie

 

RAZEM

wartość ogólna projektów

9 336 961,22 zł

wartość dofinansowania na rok 2012

3 635 134,61 zł

 

 

Podsumowanie:

Łączna wartość 17 552 565,91 zł jest to wartość ogólna projektów oraz zdań kilkuletnich realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Choszczeńskiego w różnych okresach czasu, 7 155 304,86 zł jest to wartość dofinansowania projektów w roku 2012.

 

 

 

Projekty finansowane ze środków budżetu państwa oraz ze środków UE zrealizowane przez powiat choszczeński w 2011 r.

Lp

Nr działania/poddziałania

termin realizacji

Nazwa projektu

Cel główny projektu

Liczba osób objętych wsparciem

Kwota

przyznanych

środków

Jednostka realizująca projekt

1

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Każdy z nas ma szansę

Wzrost poziomu efektywności kształcenia
w zakresie wpływającym bezpośrednio na rozwój intelektualny
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Suliszewie, w okresie od 01.01.10 r. do 30.06.11.

45 osób

Wartość całego projektu: 261 396,73 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

61 264,00 zł

SOSW
w Suliszewie

2

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Solidna edukacja to lepsza przyszłość uczniów ZS Nr 1 w Choszcznie

Pobudzenie aktywności edukacyjnej wśród
uczniów kl. LO ZS nr 1
w roku szkolnym 2009/2010-2010/2011

poprzez organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych, specjalistycznych
i doradztwa

702 osoby

Wartość całego projektu: 432 476,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

126 018,37 zł

Zespół Szkół Nr 1
w Choszcznie

3

9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Równy start w dorosłość szansą dla każdego

Podniesienie wśród uczniów LO ZS Nr2 podstawowych umiejętności i kompetencji o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania edukacji oraz funkcjonowania społecznego.

244 osoby

Wartość całego projektu: 457 519,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

155 796,09

Zespół Szkół Nr 2
w Choszcznie

4

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samo zatrudnienia

Nie trać czasu, załóż własną firmę-spełnij się zawodowo! II

Pomoc w założeniu
i funkcjonowaniu w pierwszym roku działalności nowym 30 przedsiębiorstwom oraz przygotowanie 72 osób do założenia i prowadzenia własnych firm na terenie powiatu choszczeńskiego

83 osoby

Wsparcie pomostowe udzielono 30 osobom

Wartość całego projektu: 1 796 855,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

946 617,00 zł

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

5

6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

01.01.2008 – 31.12.2013

Lepsza przyszłość

Podniesienie poziomu zatrudnienia wśród bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP w Choszcznie

grupa docelowa -1419 osób i 10 przedsiębiorstw

Od 2008 r. objęto do dnia dzisiejszego 1408 osób i 9 przedsiębiorstw

Wartość całego projektu: 12 440 800,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

1 736 900,00 zł

PUP
w Choszcznie

6

7.1 Rozwój, upowszechnianie aktywnej integracji

01.01.2011 – 31.12.2011

Kieruj swoim losem

Integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa osób z powiatu choszczeńskiego

151 osób

Wartość całego projektu wraz z partnerami i wkładem własnym:

1 672 980,97 zł

Kwota dofinansowania bez wkładu własnego

1 502 499,73 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

505 281,06 zł

PCPR

w

Choszcznie

7

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

2008-2011

(Schetynówki)

Całkowita kwota dofinansowania: 6 875 967,59 zł Łącznie na 470 km wyremontowano 36,74 km dróg powiatowych.

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

3 000 000,00 zł

Remont na odcinku Pełczyce – Jarosławsko – granice powiatu.

Długość odcinka 11,700 km

PZD

W

Choszcznie

8

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

558 000,00 zł

PZD

W

Choszcznie

9

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej (budowa hali sportowej przy ZS nr 2 w Choszcznie)

Całkowita kwota dofinansowania:

1 500 000,00 zł Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

400 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Choszcznie

RAZEM

14 563 614,05 zł

6 931 876,52 zł

 

Projekty ze środków ministerialnych oraz dotacji celowej PFRON zrealizowane przez powiat w 2011 r.

L.p

Instytucja ogłaszająca konkurs

Nazwa zadania

Cel główny projektu

Liczba osób objętych wsparciem

Kwota przyznanych środków

Kwota

przyznanych

środków na 2011 r.

Jednostka realizująca projekt

1

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Tyczka

Utworzenie środowiskowej pomocy
w postaci tworzenia zespołów wsparcia dziecka i rodziny pod nazwą Tyczka. Udzielanie szeroko rozumianej pomocy wsparcia i edukacji w formie poradnictwa, konsultacji, warsztatów, szkoleń, grup samopomocowych, terapeutycznych, edukacyjnych, spotkań i wyjazdów terapeutycznych, socjoterapeutycznych, akcji informacyjno – edukacyjnych. Zadanie było skierowane do będących pod opieką naszego powiatu rodzin zastępczych ich wychowanków, a także całej społeczności lokalnej powiatu choszczeńskiego

150 osób

Wartość całego projektu: 62582,00 zł

Kwota dofinansowania bez wkładu własnego

50 000,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

62 582,00 zł

PCPR w Choszcznie

2

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Oswoić nieznane

wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej działających na terenie powiatu choszczeńskiego poprzez organizację cyklu zajęć, warsztatów i treningów skierowanych do wstępujących w proces usamodzielnienia się wychowanków rodzin zastępczych oraz ich opiekunów.

60 osób

Wartość całego projektu: 21 253,00 zł

Kwota dofinansowania bez wkładu własnego

17 000,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

21 253,00 zł

PCPR w Choszcznie

3

Wojewoda Zachodniopomorski

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Rrealizacja przez starostę zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

-

Wartość:
213 000,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

161 486,00 zł

Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru Starostwo Powiatowe
w Choszcznie

4

PFRON

Brzezińskie Lato

Impreza mająca na celu integrację społeczną, w której wzięły udział wszystkie mieszkanki DPS Brzeziny

104 osoby

Wartość:
2460,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

2 460,00 zł

DPS Brzeziny

5

PFRON

Wyjazd do teatru lalek „Pleciuga”

Zadanie o charakterze kulturalno – integracyjnym i rekreacyjnym

35 osób

Wartość:
1 500,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

1 500,00 zł

DPS Brzeziny

6

PFRON

VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie

VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim pt. „Rekreacja, turystyka, wypoczynek
w moim regionie”

180 osób

Wartość całego zadania:
3 040,00 zł

Kwota dofinansowania bez wkładu własnego

1185,60 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

3 040,00 zł

SOSW Suliszewo

7

PFRON

VII Zlot Szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Integracja młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim

150 osób

Wartość całego zadania :
7 000,00 zł

Kwota dofinansowania bez wkładu własnego

1 900,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

7 000,00 zł

SOSW Suliszewo

8

PFRON

Wycieczka 3-dniowa

Wycieczka 3 –dniowa „Śladami Piastów”

40 osób

Wartość całego zadania :
14 500,00 zł

Kwota dofinansowania bez wkładu własnego

6 000,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

14 500,00 zł

SOSW Suliszewo

9

PFRON

„Wigilia”

Organizacja wigilii dla dzieci i młodzieży z SOSW Suliszewo, zapoznanie z tradycją podczas wieczoru wigilijnego ( jasełka, śpiewanie kolęd, podzielenie się opłatkiem)

120 osób

Wartość całego zadania :
2 700,00 zł

Kwota dofinansowania bez wkładu własnego

1 300,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

2 700,00 zł

SOSW Suliszewo

10.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa

Comenius

Realizacja projektów partnerskich szkół Comenius:

„Poznać, by się lepiej zrozumieć’ we współpracy ze szkołami Francji, Włoch i Niemiec

„Nasza kultura, naszą wizytówką” we współpracy ze szkołą włoską na Sycylii”

102 osoby

Wartość zadania:

214 588,81 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

214 588,81 zł

ZS Nr 1 w Choszcznie

11.

Wojewódzki Urząd Pracy

Piramida kompetencji

Podniesienie kluczowych kompetencji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie mających bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi

17 osób

Wartość zadania:

102 438,00 zł

Wartość kwoty przyznanej na rok 2011:

102 438,00 zł

PUP Choszczno

RAZEM

645 061,81 zł

593 547,81 zł