Projekty inwestycyjno-remontowe
Przebudowa dróg powiatowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
środa, 18 października 2017 13:00

Powiatowy Zarząd Dróg realizuje roboty inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych. W tym roku koszt remontów wyniesie

14 537 712 zł. Powiat Choszczeński pozyskał dofinansowanie na 70 proc. tej kwoty.

Inwestycje wykonane:

1. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2220Z w miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z od miejscowości Chełpa poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 175 przez miejscowości Wardyń i Korytowo’’.

Wartość zadania: 2 772 214,17 zł.
Dofinansowanie z PROW w wysokości: 2 041 181,29 zł
Wkład finansowy powiatu: 731 032,88 zł

przed                                                                                        w trakcie                                                               po


 

 

2. ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pełczyce – Sarnik oraz nr 1586Z na odcinku Pełczyce – Jagów w m. Jagów.’’

Wartość zadania: 2 977 695,98 zł
Dofinansowanie z PROW w wysokości: 1 746 365,00 zł
Dofinansowanie z gruntów rolnych: 176 950,60 zł
Wkład finansowy powiatu: 825 343,35 zł
Wkład finansowy gminy Pełczyce: 229 037,03 złInwestycje w trakcie realizacji:
3. ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z w miejscowości Górzno”

Wartość zadania: 1 889 702,84 zł
Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego: 944 851,00 zł
Wkład finansowy powiatu: 944 851,84 zł

przed                                                                            w trakcie

 4. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z Oraczewice - Choszczno wraz ze skrzyżowaniem z ul. Norwida”

Wartość zadania: 905 791,00 zł
Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego: 450 000 zł
Wkład finansowy powiatu: 455 791,59 zł


przed                                                                                   w trakcie

 

 

5. ,, Przebudowa drogi powiatowej 2235Z Brzeziny – Wygon wraz z wykonaniem elementów infrastruktury drogowej leśnej”

Wartość zadania: 5 992 307,42 zł
Dofinansowanie z Lasów Państwowych: 4 751 745,72 zł
Wkład finansowy powiatu: 1 240 561,70 zł

 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
czwartek, 01 sierpnia 2013 13:21

TERMOMODERNIZACJA

W czerwcu 2013 roku Powiat Choszczeński zakończył realizację zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności  publicznej w powiecie choszczeńskim”. Zakres prac obejmował m.in. docieplenie ścian wraz z wyprawą elewacyjną, docieplenie stropodachów, wymiany pokrycia dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynkach internatu ZS nr 1 w Choszcznie oraz szkoły i internatu SOSW w Suliszewie.
W ramach zadania dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji i pożyczki realizowano następujące budynki:

1. Internat Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie, przy ul. Chrobrego 27

Całkowita wartość projekt – 707.750,06 zł
Dotacja – 331.692,01 zł – NFOŚiGW  oraz   6.999,98 zł – PFRON
Wkład własny – 369.058,07 zł

przed                                                                                             po


 

2. Starostwo Powiatowe w Choszcznie, przy ul. Nadbrzeżnej 2,

Całkowita wartość projektu – 593.365,67 zł
Dotacja – 168.952,17 zł – NNFOŚiGW
Wkład własny – 424.413,50 zł

przed                                                                                             po

 


 

3. Budynek dydaktyczny „stary” Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie,  przy ul. Chrobrego 31 A wraz z małą salą sportową

Całkowita wartość projektu – 1.084.901,49 zł
Dotacja – 8.670,97 zł – NFOŚiGW
Wkład własny – 635.260,06 zł , pożyczka – 440.970,46 – NFOŚiGW

przed                                                                                            po


 

4. Budynek dydaktyczny „nowy” Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie, przy ul. Chrobrego 31 A

Całkowita wartość projektu – 755.294,49 zł
Dotacja – 99.982,75 zł – NFOŚiGW
Wkład własny – 518.436,84 zł, pożyczka – 136.874,90 zł – NFOŚiGW


przed                                                                                            po


 

5. Hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Choszcznie, przy ul. Chrobrego 31A

Całkowita wartość projektu – 946.041,69 zł
Dotacja – 76.960,47 zł – NFOŚiGW, 551.768,66 zł – WFOŚiGW
Wkład własny – 317.312,36 zł


przed                                                                                             po6. Budynek szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie, przy ul. Zwycięstwa 27

Całkowita wartość projektu – 400.968,29 zł
Dotacja – 99.018,75 zł – NFOŚiGW, Pożyczka - 143.123,22 zł -
NFOŚiGW
Wkład własny – 158.826,32 zł

przed                                                                                            po


 

7. Budynek internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Suliszewie, przy ul. Zwycięstwa 27

Całkowita wartość projektu – 304.662,58 zł
Dotacja – 170.863,88 zł – NFOŚiGW
Wkład własny – 133.798,70 zł


przed                                                                                             poCałkowita wartość zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności  publicznej w powiecie choszczeńskim” wyniosła  4.785.984,27 zł, w tym dotacja z NFOŚiGW w kwocie 956.141,00 zł oraz pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 720.968,58 zł.

 

Nowy samochód dla DPS w Brzezinach

W ramach środków pozyskanych z PFRON oraz dofinansowaniu przez Zarząd Powiatu w Choszcznie  DPS w Brzezinach zakupił samochód osobowy typu Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość inwestycji – 129.240,00 zł  w tym:
ze środków PFRON – 64.620,00 zł, ,
ze środków powiatu choszczeńskiego – 64.620,00 zł

 


 

INWESTYCJE DROGOWE

alt

 

 

Przebudowa chodnika - droga 2231Z w Bierzwniku
Dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji pieszej  w miejscowości Bierzwnik, ul. Sienkiewicza, zaprojektowano jednostronną przebudowę ciągu pieszego poprzez wykonanie chodnika o dł. 750 m i szer. 1,5 m z brukowej kostki betonowej.
Inwestycja sfinansowana w całości z budżetu powiatu choszczeńskiego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła - 272.202,39 zł w tym nadzór inwestorski – 4.920,00.

 

 

alt alt

 

W roku 2012 powiat choszczeński ze środków własnych sfinansował remonty dróg i poboczy o łącznej wartości 696.965,31zł wykonano m.in.:

- nakładkę bitumiczną drogi nr 2202Z w Choszcznie, ul. Energetyków o długości 0,250 km Inwestycja o wartości – 114.338,96 zł
- nakładkę bitumiczną drogi nr 2234Z w Barnimie o długości 0,300 km o wartości – 117.493,81 zł
- prace remontowe drogi na odcinku Słonice - Objezierze – Rakowo o łącznej wartości 137.425,13 zł.

Ponadto przebudowano skrzyżowania i przepusty , wzmocniono pobocza, naprawiono przełomy nawierzchni bitumicznych itp.


 

Przebudowa drogi powiatowej  2214Z

altPrzebudowa drogi powiatowej na odcinku Pełczyce-Jarosławsko- granica powiatu. Droga ma długość 11,6 km i została wykonana przez powiat choszczeński z partnerskim udziałem gminy Pełczyce w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Część pieniędzy została przekazana również przez Urząd Marszałkowski z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Przebudowie drogi powiatowej polegała na wykonaniem poszerzenia istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej, wyrównaniu istniejącej podbudowy z wykonaniem asfaltowej warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych. Wykonaniu obustronnych poboczy gruntowych wzdłuż przebudowywanej drogi powiatowej. Budowie zatok autobusowych. Budowie chodnika przez miejscowości Pełczyce i Jarosławsko. Regulacji urządzeń obcych znajdujących się na trasie przebudowywanych ciągów. Oczyszczeniu terenów zielonych. Wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu.

 


Całkowita wartość projektu: 6.395.998,34 zł
Dofinansowanie z budżetu państw w ramach NPPDL 208-2011:  3.000.000,00 zł
Nadzór inwestorski: 59.040,00 zł

alt alt

 

Remont dachu pałacu DPS w Brzezinach

W roku 2011 jednostka otrzymała środki finansowe na realizację zadania pn. „Remont dachu pałacu Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia z nadzorem inwestorskim i projektem budowlanym wyniósł 315.988,15 zł w tym:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie- 150.00,00 zł
Powiat Choszczeńskiego – 115.122,00 zł
Środki własne jednostki – 50.866,15 zł

alt alt

 alt

 

 

Budowa dźwigu osobowego w DPS Brzeziny

W roku 2012 jednostka złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na realizację zadania pn. „Budowa dźwigu osobowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w budynku Domu pomocy Społecznej w Brzezinach”.


Całkowita wartość projektu – 392.985,98 zł w tym:
Dofinansowanie z PEFRON – 195.000,00 zł
Powiat Choszczeński – 197.986,00 zł

alt alt