Jednostki organizacyjne Drukuj


 1. Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie
 2. Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemieńsku
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie
 5. Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie
 6. Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie
 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Choszcznie
 8. Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach
 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie
 10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Choszcznie
 11. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie
 12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Choszcznie