Koperta życia w powiecie choszczeńskim Drukuj
Wpisany przez Jakub Łoński   
wtorek, 19 grudnia 2017 14:49

Po raz trzeci obradowała Powiatowa Rada ds. Seniorów, ciało opiniotwórczo - doradcze Starosty Choszczeńskiego w zakresie szeroko pojętej polityki senioralnej. W planie pracy Rady na 2018 rok znalazło się m.in. wdrożenie tzw. koperty życia w powiecie choszczeńskim. Jest to akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych, która polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL.

Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i  jest łatwo dostępne.
W posiedzeniu uczestniczył oficer prasowy choszczeńskiej policji sierż. szt. Jakub Pialik. Zaprezentował kilka filmów szkoleniowo – edukacyjnych o bezpieczeństwie na drodze, o tym, jak ustrzec się oszustów, gdzie szukać pomocy w razie przemocy fizycznej i psychicznej.  
M.G., A.G.