PIT przez Internet za 2017 rok to oszczędność czasu oraz szybszy zwrot podatku Drukuj
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
czwartek, 18 stycznia 2018 14:50

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Dodatkowo system gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

 

 

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych należy:
• posiadać dostęp do Internetu,
• przygotować dane, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji:
· PESEL,
· NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
· imię i nazwisko,
· datę urodzenia,
· kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2016 rok.
System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego.


PIT przez Internet w pięciu krokach:
1. wejdź na stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje), pobierz i zainstaluj z zakładki Do pobrania aplikację e-Dekleracje Desktop,
2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop ,
3. podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2016 rok,
4. wyślij dokument,
5. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym. W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz skorzystać z instrukcji zamieszczonej na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje – Instrukcje).