Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu Drukuj
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
wtorek, 06 lutego 2018 13:08

 

Zawiadamiam, że XXIII Sesja Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 14 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie, przy ul. Bol. Chrobrego 31A (Kawiarenka).

 

 


PORZĄDEK OBRAD:

1. OTWARCIE OBRAD I POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI.

2. STWIERDZENIE QUORUM.

3. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.

4. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.

5. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.  

6. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOSZCZNIE  O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W 2017 R.

7. SPRAWOZDANIE STAROSTY CHOSZCZEŃSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2017.   

8. SPRAWOZDANIE Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2017 ROK.

9. SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z WYKONANIA PLANU KONTROLI ZA II PÓŁROCZE 2017 R.

10. PODJĘCIE UCHWAŁ:

10.1 W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2018 R. - DRUK NR 207;

10.2 ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXII/190/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 - 2030 – DRUK NR 208;

10.3 W SPRAWIE USTALENIA TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA ORAZ TRYBU PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI POBRANIA I WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELANYCH DLA SZKÓŁ PUBLICZNYCH ORAZ NIEPUBLICZNYCH O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ POWIAT CHOSZCZEŃSKI – DRUK NR 209.

11. INTERPELACJE, ZAPYTANIA, WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH.

12. ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI.Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Stanisław Dycha