Inwestycja w szkolnictwo zawodowe w Powiecie Choszczeńskim Drukuj
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 19 lutego 2018 14:04

Od listopada uczniowie szkół zawodowych w Zespołach Szkół nr 1 i 2 w Choszcznie będą zdobywać kwalifikacje w zmodernizowanych i wyposażonych w nowoczesny park maszynowy warsztatach szkolnych.
Powiat Choszczeński otrzymał dofinansowanie na rozbudowę i doposażenie warsztatów w Choszcznie i Raduniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego. Umowę w tej sprawie podpisali: Starosta Choszczeński Adam Andriaszkiewicz, Wicestarosta Wioletta Kaszak, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Członek Zarządu Województwa Ryszard Mićko.
Całkowita wartość obu projektów: 8 366 141,98 zł. Kwota dofinansowania wynosi: 7 111 220,67 zł.

 

 

Z obiektu ZS nr 1 korzystać będzie 160 uczniów w zawodach technik logistyk oraz technik mechanik, a z obiektu warsztatowego ZS nr 2 - 70 uczniów w zawodach ślusarz, mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających.

Obok prac budowlano - modernizacyjnych (m.in. rozbudowa, termomodernizacja i dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych) oba obiekty zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie pracowni:

- w warsztatach  ZS nr 1 -  logistycznej (25 stanowisk pracy) oraz pracowni dla zawodu technik mechanik (m.in. w 6 stanowisk do spawania elektrodą otulinową, 6 wyciągów spawalniczych, 13 kabin spawalniczych, 6 spawarek elektrodowych oraz paski montażowe). Łączna kwota zakupów wyposażenia to 324 467,85 zł;

- w warsztatach ZS nr 2 - pracowni dla zawodów:  operator obrabiarek skrawających (m.in. w 3 tokarki uniwersalne, 3 frezarki narzędziowe, 3 wiertarki stołowe, tokarkę CNC, frezarkę CNC, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem specjalistycznym CAD/CAM oraz drobny sprzęt narzędziowy), mechanik – monter maszyn i urządzeń, ślusarz: 6 stanowisk pracowni obróbki ręcznej, 6 stanowisk montażu i demontażu, 4 stanowiska spawalnicze i 4 stanowiska obróbki cieplnej. Wartość zakupów wyposażenia to 2 359 018,62 zł.
M.G.