Nowe kwalifikacje w SOSW w Suliszewie Drukuj
Wpisany przez Admin   
środa, 28 lutego 2018 14:52

Sześcioro uczniów Specjalnego Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie korzysta z pozaszkolnych form kształcenia, które Ośrodek organizuje dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w l. 2017 – 2019. Obejmują one indywidualne doradztwo zawodowe, płatne wakacyjne staże u pracodawców oraz kursy prawa jazdy kat. B.
W Suliszewie podsumowano dziś ubiegłoroczne działania w ramach projektu pn. Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy. Z kwoty 116 119, 21 zł przeznaczonej na prawie trzyletni projekt wydano do tej pory 17 560, 26 zł. Pieniądze wydano m.in. na stypendia dla uczniów, ich szkolenia bhp, badania lekarskie i książeczki zdrowia, dojazdy na praktyki, zakup odzieży ochronnej. Uczniowie i kadra cieszą się również z zakupu nowoczesnego doposażenia pracowni kuchennej w Ośrodku. SOSW w Suliszewie jest jednym z nielicznych tego typu ośrodków w regionie, który zapewnia uczniom pełny zakres kształcenia: od szkoły podstawowej po uzyskanie zawodu.

Do zawodu pracownik usług gastronomicznych uczniowie szkolili się m.in. w szpitalu, PSS Społem, choszczeńskich hotelach Razem i Elena,  drawieńskiej restauracji Alibi. Przygotowując się do zdobycia prawa jazdy uzyskali profil kandydata na kierowcę.
Środki pochodzą z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 8.6:  Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.

A.G., M.G.