Wsparcie na starcie II Drukuj
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 26 lutego 2018 13:10

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków w projekcie Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II. Wsparcie obejmuje: pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców.
Pożyczkę na działalność mogą otrzymać niezatrudnieni i nie wykonujący innej pracy zarobkowej, absolwenci szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, zarejestrowani bezrobotni oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych.
Na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego pożyczyć mogą: osoby, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej; podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zob. https://www.lexlege.pl/ustawa-o-promocji-zatrudnienia-i-instytucjach-rynku-pracy/art-46/) ; żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców dotyczą m.in. zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości oraz zasad aplikowania o wsparcie.
Jednym z operatorów programu jest Grupa ECDF: http://www.ecdf.pl/podmiot/pozyczki
M.G.