Nagranie XXX Sesji Rady Powiatu w Choszcznie Drukuj
Wpisany przez Andrzej Kaliński   
czwartek, 08 maja 2014 09:30

XXX SESJA RADY POWIATU W CHOSZCZNIE 29 KWIETNIA 2014r. GODZ. 1000